Merci Jean-Yves (Nonok) pour les photos.

 

Nena live Hertford 2003